Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Beton­vasak
Hegesztett hálók
Dróthálók,
kert­ele­mek
Zártszelvények, szögvasak

Vas­anya­gok beto­nozáshoz. Be­ton­vas, kengyelvas több­féle mé­re­tben és át­mé­rő­vel, síma és bo­rdá­zott ki­vi­tel­ben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betonba szüksé­ges vas­há­lók kü­lön­bö­ző há­ló­ki­osz­tá­sban és mé­ret­ben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dróthálók, kötöződrót, különböző méretű szegek, csavarok, azaz minden vasanyag egy helyen ami a kertépítés nélkülözhetetlen kelléke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cégünk termékkínálatában nagy méret­vá­lasz­ték­ban és ki­vá­ló mi­nő­ség­ben meg­ta­lál­ha­tók az acél­szer­ke­zet épí­tés­ben, épí­té­szet­ben, gép­szer­kezet épí­tés­ben stb. sok­ol­da­lú­an hasz­ná­lha­tó acél zárt ido­mok.

 

terméklista

terméklista terméklista terméklista terméklista
       

 

 

Vásárlással kapcsolatos információk
A termékek személyesen megvá­sárol­hatók illetve megren­delhetők építő­anyag keres­ke­dés­ünk­ben.
A vásárolt árut önrakodós, darus autóval szállítjuk házhoz.

 

forgalmazott mÁRKÁK