Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul vesz

cancel
clear

ELÉRSZ MINKET SZÉKELYUDVARHELYEN

ELÉRSZ MINKET CSÍKSZEREDÁBAN

ELÉRSZ MINKET SZOVÁTÁN

SZIGETELŐ ANYAGOK

Üdvözöljük honlapunkon! A Comkim épít­ke­zé­si anya­go­kat és bar­kács­árut for­gal­ma­zó Kft. bel­föl­di magán­tő­ké­vel ala­kult 1995-ben, Székely­udvar­helyen.Szé­les ter­mék­ská­lánk fo­lya­ma­to­san bő­vül. Cé­günk 2004 óta ren­del­ke­zik az ISO 9001/2000-es mi­nő­ségi bi­zony­lat­tal, a TÜV ROMÁNIA Kft. be­vizs­gála­tá­val.A kö­vet­kező már­ká­jú ter­mé­kek hi­va­ta­los for­gal­ma­zói va­gyunk: Lasselsberger Knauf, Terrán, Velux, Schiedel.. Nagyobb mennyi­ség vá­sár­lá­sa ese­tén, az árut díj­men­te­sen kiszállít­juk ön­ra­ko­dós, (darus) autó­val.

Please wait...