Lasselsberger-Knauf zsákos anyagok
A Lasselsberger-Knauf Kft. anyag és színválasztékukkal különleges, egyedi megoldásokat, illetve a legmagasabb igényeket is kielégítő minőséget kínálják. Termékeik: színezők, festékek, felújító vakolat rendszerek, kézi és gépi vakolatok, ragasztók, tapaszok, falazó habarcsok, Esztrich rendszerek, Thermosystem rendszerek, szilikonok, fugakitöltők, kiegészítő termékek (Pl.: hajlaterősítő szalag, folyékony fólia, gipszkarton mélyalapozó stb.)

Gépi vakolatok
A száraz gépi vakolatot egy vakológép keveri össze egyenletes mennyiségű vízzel, és „lövi” fel a falra, amit speciális szerszámokkal simítanak el. A gépi vakolás során a gépi vakola­tba be­építés­re kerülnek különböző élvédő profilok (amitől erősek és függőlegesek lesznek az élek), valamint a zsugorodási repedések meggátlására - a szükséges helyekre – vako­lat­erő­sítő üvegszövet háló.

Bővebb részletekért, a Lasselsberger-Knauf gépi vakolatok termékkínálatáért keresse fel a Comkim telephelyeit.

Kézi vakolatok
Gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén vízzel kell összekeverni. Cement és mész kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adsalékot tartalmaz.

Bővebb részletekért, a Lasselsberger-Knauf kézi vakolatok termékkínálatáért keresse fel a Comkim telephelyeit.

Falazóhabarcsok Napjainkban a legáltalánosabb kötőanyag a mész (oltott mész, vagy mészhidrát), illetve a cement. Mindemellett a műemléki épületek, romok falazatainak helyreállításánál mészhidrátot és trasszot mint hidraulikus kötőanyagokat tartalmazó habarcsot használnak.

Bővebb részletekért, a Lasselsberger-Knauf falazóhabarcsok termékkínálatáért keresse fel a Comkim telephelyeit.

Felújító vakolatok Régi épületeink nagy része vízszigetelés nélkül készült, ezért karbantartásuk és felújításuk hozzáértést és speciális anyagokat kíván. Ezt biztosítják az un. szárító- és felújító vakolatok, amelyek szigorú ellenőrzés mellett pontos összetétellel gyári körülmények között készülnek. Fontos a megfelelően nagy pórustartalom, hogy a falból átkerülő sókat a vakolat hosszú éveken keresztül tárolni tudja.

Bővebb részletekért, a Lasselsberger-Knauf felújító vakolatok termékkínálatáért keresse fel a Comkim telephelyeit.

Esztrichtek
(padlókiegyenlítők)
Az esztricht egy gyárilag előkevert aljzatképző habarcs, amit 20-80 milliméter vastagságban földnedves vagy képlékeny állapotban kézzel vagy géppel dolgoznak be és közvetlenül vagy aljzatkiegyenlítő réteg közbeiktatásával hideg-, illetve melegburkolattal burkolható. Az aljzatbetonhoz képest kisebb szemszerkezetének – maximum 4 milliméter – és a gyárilag hozzáadott adalékszereknek könnyebben bedolgozható és simítható. A hagyományos esztrichek kötőanyaga a cement. Egyes típusok kalcium-szulfát kötőanyagúak, ebben az esetben a kötőanyag a gipsz.

Bővebb részletekért, a Lasselsberger-Knauf padlókigyenlítő termékkínálatáért keresse fel a Comkim telephelyeit.

Lasselsberger-Knauf - Eurosan - / GÚZOLÓ / SZÁRÍTÓ VAKOLAT
Eurosan VS / Eurosan gúzoló
Nedves, sóterhelt falazatok előfröcskölő anyaga.

Kiadósság: 5 kg/m²
Kiszerelések: 40 kg
Eurosan EP kézi / Eurosan szárítóvakolat
Nedves, sóterhelt épületek vakolására használjuk.
Kiadósság: 11 kg/m² 1 cm rétegvastagságban; min. rétegvastagság 2 cm
Kiszerelések: 40 kg
Eurosan EP gépi / Eurosan szárítóvakolat
Nedves, sóterhelt épületek vakolására használjuk.

Kiadósság: 11 kg/m² 1 cm rétegvastagságban;
min. rétegvastagság 2 cm
Kiszerelések: 40 kg
Eurosan FP / Eurosan simítóvakolat
Fehér színű, páraáteresztő simítóvakolat.
Kiadósság: 3–5 kg/m²
Kiszerelések: 40 kg
Eurosan TP / Eurosan trasszvakolat
Páraáteresztő szárító vakolat

Kiadósság: 11 kg/m² 1 cm rétegvastagságban
Kiszerelések: 40 kg
   
Lasselsberger-Knauf - Eurosan - / MŰEMLÉK FELÚJÍTÓ ANYAGOK
Special G / Trasszvakolat gúzolója
Műemlék felújításoknál használjuk.
Kiadósság: kb. 6 kg/m²
Kiszerelések: 40 kg
Special M / Trasszvakolat
Műemlék felújításoknál használjuk.
Kiadósság: kb. 17 kg/m² 1 cm rétegvastagságban
Kiszerelések: 40 kg
Lasselsberger-Knauf / WTA Eurosan felújító rendszer
Eurosan W / Vízeloszlató alapozó
Az Eurosan W vízelosz­lató ala­pozó, melyet az építkezés helyszínén, közvet­lenül a felhasz­nálás előtt, vízzel kell össze­keverni. A ned­ves, sóterhelt (pince és egyéb szi­ge­telet­len), külső és belső, talaj­víz­szint és draincsövezés alatti falazatok vakolás előtti felü­letkezelő anyaga. Alkal­mazásával elér­jük azt, hogy a talajvíz nem pon­tszerűen, hanem a teljes fal­felületen eloszlatva, csökken­tett nyomás­sal érke­zik a felújító va­kolat­hoz. A víz a vako­latban elpá­rolog, így annak felü­lete ned­ves­ség­men­tes, opti­kailag kifogás­talan ké­pet mutat. Szulfátálló, 1 bar víz­nyomás­nak ellenáll és hid­rofób tulajdonságánál fogva meg­akadályoz­za a nedves falak­ból a fal­ban lévő sók vako­latba törté­nő átván­dorlá­sát.
Kiadósság: 2–5 kg/m²
Kiszerelések: 25 kg
WTA Eurosan UP kézi / WTA alsóvakolat
Fokozottan nedves, sóterhelt épületek vako­lásá­ra hasz­nál­juk.

Kiadósság: 10 kg/m² 1 cm rétegvastagságban
Kiszerelések: 40 kg
WTA Eurosan UP gépi / WTA alsóvakolat
Fokozottan nedves, sóterhelt épü­letek va­kolá­sá­ra hasz­nál­juk.

Kiadósság: 10 kg/m² 1 cm rétegvastagságban
Kiszerelések: 40 kg
WTA Eurosan OP kézi / WTA felsővakolat
Fokozottan nedves, sóterhelt épületek vakolására hasz­nál­juk.

Kiadósság: 10 kg/m² 1 cm rétegvastagságban
Kiszerelések: 40 kg
WTA Eurosan OP gépi / WTA felsővakolat
Fokozottan nedves, sóterhelt épületek vakolására hasz­nál­juk.

Kiadósság: 10 kg/m² 1 cm rétegvastagságban
Kiszerelések: 40 kg
Eurosan AP / Eurosan kiegyenlítő vakolat
A felújítandó egyenetlen alapfelületekre.

Kiadósság: 10 kg/m² 1 cm rétegvastagságban
Kiszerelések: 40 kg
Lasselsberger-Knauf - Eurosan - / KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK
Renti / Javítóhabarcs
Fehér színű, szále­rősíté­sű javító- és felület­előké­szítő ha­barcs, újraszínezés előtt, régi felületek át­voná­sára, ta­padó­híd­ként sima beton­felületek­hez.
Kiadósság: 2–6 kg/m²
Kiszerelések: 25 kg
Installfix / Rögzítőhabarcs, gyors
gyors kötés, nagy szilárdság, stabil rögzítés (pl. villamos szerelvények, csövek...)
Kiadósság: igény szerint
Kiszerelések: 25 kg
Lasselsberger-Knauf / VAKOLÁS
Kontakt Poren / YTONG alapozó
Pórus­beton (Ytong) ala­pozó gyárilag elő­kevert por­ter­mék, melyet az építkezés hely­színén, köz­vet­le­nül a felhasználás előtt, vízzel kell össze­kever­ni. Pórus­beton (pl. BCA) fal­felüle­tek va­ko­lás előtti előkészí­tésé­re hasz­náljuk. Alkal­ma­zásá­val egyen­letes, mér­sékelt szívó­képes­séget bizto­sítunk a pórusbeton falak­nak, mellyel elkerülhető a felhordott vakolatrétegek gyors kiszá­radása ("megégése"). Kül- és beltérben egya­ránt hasz­nálhatjuk. Javítja a tapadást, kiváltja a gúzo­lást. Teddy-hengerrel vagy ecsettel hord­ható fel.
Kiadósság: kb. 0,25 kg/m²
Kiszerelések: 20 kg
Lasselsberger-Knauf / HŐSZIGETELŐ VAKOLATOK
StyroTherm / Gépi hőszigetelő alapvakolat
Poli­sztirol gyöngyös, kiváló hőszi­gete­lő tulajdonságú, könnyen fel­hord­ható gépi va­kolat. 3–10 cm réteg­vastag­ság­ban.

Kiadósság: 10 l/m² (50 l/zsák) 1 cm rétegvastagságban
Kiszerelések: 50 L
Isoputz / Kézi hőszigetelő alapvakolat
Perlites, ásványi alapú, mész-cement kötésű, kézi, hőszi­ge­te­lő vakolat. 3–6 cm rétegvas­tag­ság­ban.

Kiadósság: 10 l/m² (5 m²/zsák) 1 cm réteg vas­tag­ság­ban
Kiszerelések: 50 L
Lasselsberger-Knauf / GÚZOLÓK
Kontakt VP gépi / Cementes gúzoló
Az alap­vakolat és a falazat között szük­sé­ges tapa­dó­erőt és egyen­letes nedv­szívást bizto­sító réteg. Gépi fel­hor­dásra.

Kiadósság: 3–6 kg/m² (8 m²/zsák)
Kiszerelések: 40 kg
Kontakt VP kézi / Cementes gúzoló
Az alap­vakolat és a falazat között szük­sé­ges tapa­dó­erőt és egyen­letes nedv­szívást bizto­sító réteg. Kézi fel­hor­dásra.

Kiadósság: 3–6 kg/m² (8 m²/zsák)
Kiszerelések: 40 kg
Kontakt VP Squash / Squash gúzoló
Rugalmas, fokozott tapadóerő, kül- és beltér­ben egyen­le­tes nedv­szívást bizto­sít.

Kiadósság: kb. 6 kg/m² (6,6 m²/zsák)
Kiszerelések: 40 kg
   
Lasselsberger-Knauf / HOMLOKZATI ALAPVAKOLATOK
MP 503 A / Gépi alapvakolat
Kültéri felhasználásra, időjárásálló.
Kiadósság: 13 kg/m² (3,1 m²/zsák)
1 cm rétegvastagságban
Kiszerelések: 40 kg
MP 501 I / Gépi alapvakolat
Könnyen feldolgozható, anyagában besimít­ható, be­glettel­he­tő; csak gépi felhordásra.

Kiadósság: 13 kg/m² (3,1 m²/zsák)
1 cm réteg­vastag­ság­ban
Kiszerelések: 40 kg
MP 501 W / Gépi alapvakolat, fehér
Gépi alapvakolat "501"-es fehér.
Kiadósság: 13 kg/m² 1 cm rétegvastagságban
Kiszerelések: 40 kg
Simultan / Simítóvakolat
Külső, belső kvarchomokos simító.
Kiadósság: 3–5 kg/m² (7–13 m²/zsák)
Kiszerelések: 40 kg
Feinputz A / Simítóvakolat
Páraáteresztő, bármely alapvakolatra felhordható,
festhető.
Kiadósság: 3–6 kg/m² (7–13 m²/zsák)
Kiszerelések: 40 kg
Sockelputz Squash / Cementes alapvakolat
Nagy igénybevételre fallabdapálya, ipari és sport­léte­sít­mé­nyek vako­lására.
Kiadósság: 17 kg/m² (2,3 m²/zsák)
1 cm rétegvastagságban
Kiszerelések: 40 kg
Premium W / Kézi alapvakolat, fehér
Fehér színű kézi alapvakolat anyagában simítható.
Kiadósság: 14 kg/m² (3,0 m²/zsák)
1 cm rétegvastagságban
Kiszerelések: 40 kg
Premium / Kézi alapvakolat
Kézi alapvakolat anyagában simítható.
Kiadósság: 14 kg/m² (3,0 m²/zsák)
1 cm rétegvastagságban
Kiszerelések: 40 kg
MP Leicht A / Pilletherm könnyű, gépi alapvakolat
Hőszigetelő tulajdonságú, YTONG-ra, Heraklithra, porózus égetett kerámia falazatokra, pl. Porotherm, Leier tégla stb…
Kiadósság: 10 kg/m² (4 m²/zsák)
1 cm rétegvastagságban
HP Leicht A / Pilletherm könnyű, kézi alapvakolat
Hőszigetelő tulajdonságú, YTONG-ra, Heraklithra, porózus égetett kerámia falazóelemekre, pl. Porotherm, Leier tégla stb…
Kiadósság: 10 kg/m² (4 m²/zsák)
1 cm réteg vastagságban
Kvádervakolat / Kézi vakolat
Rusztikus felületek kialakításához, homlokzati díszítések képzéséhez.
Kiadósság: 14 kg/m² (3 m²/zsák)
1 cm rétegvastagságban
   
Lasselsberger-Knauf / LÁBAZATI ALAPVAKOLAT
Sockelputz / Lábazati cementvakolat
Fagyálló, csapó esőnek ellenáll, gépi feldolgozásra is alkalmas.
Kiadósság: 17 kg/m² (2,3 m²/zsák)
1 cm réteg vastagságban
Kiszerelések: 40 kg
Lasselsberger-Knauf / BELTÉRI ALAPVAKOLATOK
ThermoWand / Falfűtésvakolat
Falfűtésvakolat szálerősítéssel.
Kiadósság: 13 kg/m² 1 cm rétegvastagságban

Kiszerelések: 40 kg
MP Leicht I / Pilletherm könnyű, gépi alapvakolat
Hőszigetelő tulajdonságú, YTONG-ra, Herak­lithra, poró­zus égetett kerámia falazatokra, pl. Poro­therm, Leier tégla stb.
Kiadósság: 10 kg/m² (4 m²/zsák)
1 cm rétegvastagságban
Kiszerelések: 40 kg
HP Leicht I / Pilletherm könnyű, kézi alapvakolat
Hőszigetelő tulajdonságú, YTONG-ra, Heraklithra, porózus égetett kerámia falazóelemekre, pl. Porotherm
Kiadósság: 10 kg/m² (4 m²/zsák)
1 cm réteg vastagságban
Kiszerelések:
40 kg
Premium Plus / Vékony alapvakolat pórusbetonra
Fehér színű vékonyvakolat pórusbetonra.
Kiadósság: 1,4 kg/m² 1 mm réteg vastagságban
(3,0 m²/zsák)
Kiszerelések: 40 kg
MP 701 G / Gipszvakolat
Egyrétegű gipszes gépi vakolat glettelt felületek kialakítására, csak beltérben használható.
Kiadósság: 10,5 kg/m² 1 cm rétegvastagságban
Kiszerelések: 40 kg
   
Lasselsberger-Knauf / VAKOLATKIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK
Profilfix / Rögzítőhabarcs
Élvédők, vezetősínek, villamos és vízve­zeté­kek rög­zíté­sé­re kül- és beltérben
Kiadósság: igény szerint

Kiszerelések: 25 kg
Installfix / Rögzítőhabarcs, gyors
Gyors kötés, nagy szilárdság, stabil rögzítés (pl. villa­mos szerel­vé­nyek, csövek...)

Kiadósság: igény szerint
1 cm rétegvastagságban
Kiszerelések: 25 kg
Renti / Javítóhabarcs
Fehér színű, szálerősítésű javító- és felületelőkészítő habarcs, újraszínezés előtt, régi felületek átvonására, tapadóhídként sima betonfelületekhez.
Kiadósság: 2–6 kg/m²
Kiszerelések: 25 kg
Renti Fein / Javítóhabarcs, finom
Fehér színű, szálerősítésű javító- és felületelőkészítő habarcs, újraszínezés előtt, régi felületek átvonására, tapadóhídként sima betonfelületekhez.
Kiadósság: 2–6 kg/m²
Kiszerelések: 25 kg
RenoBet / Reparatur habarcs, fehér
Vakolt fal, betonfalfelület javítására,
felületkiegyenlítésre.
Kiadósság: 1,6 kg/m² 1 mm vastagságban
Kiszerelések: 25 kg
RenoBet / Reparatur habarcs, szürke
Vakolt fal, betonfalfelület
javítására, felületkiegyenlítésre.
Kiadósság: 1,6 kg/m²/1 mm vastagságban
Kiszerelések: 25 kg
Hobbi Beton
Kisebb munkákhoz a ház körül, anyagában simítható.
Kiadósság: igény szerint
Kiszerelések: 25 kg
Kvarchomok
Tüzi­szárított, kiváló szemcse­eloszlású kvarc­homok tér­kö­vek fugá­inak kitöltésére. Alkalmas homok­fúvás­sal történő tisztí­tás­ra.
Kiadósság: igény szerint
Kiszerelések:
40 kg
Lasselsberger-Knauf / FALAZÓHABARCSOK
MM 1 / Falazóhabarcs Hf 10
Max. szemcseméret: 2 mm.
Kiadósság: igény szerint
Kiszerelések: 40 kg
MM 3 / Falazóhabarcs Hf 30
Max. szemcseméret: 2 mm.
Kiadósság: igény szerint
Kiszerelések: 40 kg
MM 3 Trassz / habarcs Hf 30
Műemlék felújításokhoz,
max. szemcseméret: 2 mm
Kiadósság: igény szerint
MM 5 / Falazóhabarcs Hf 50
Max. szemcseméret: 4 mm.
Kiadósság: igény szerint
Kiszerelések: 40 kg
MM 10 / Falazóhabarcs Hf 100
Max. szemcseméret: 4 mm.
Kiadósság: igény szerint
Kiszerelések: 40 kg
M5 Burkoló / Burkolóhabarcs Hf 50
Max. szemcseméret: 2 mm, a nem tömör­re ége­tett burkoló­téglákhoz.
Kiadósság: igény szerint
Kiszerelések: 40 kg
M5 Klinker / Klinkerhabarcs Hf 50
Max. szemcseméret: 2 mm, a tö­mör­re égetett klin­kertég­lák­hoz és szűk pó­rusú mész­homok­tég­lák­hoz.
Kiadósság:
igény szerint
Kiszerelések: 40 kg
M5 Klinker szürke /
Klinkerhabarcs szürke Hf 50
Max. szemcseméret: 2 mm, a tö­mör­re égetett klin­kertég­lák­hoz és szűk pó­rusú mész­homok­tég­lák­hoz.
Kiadósság: igény szerint
Kiszerelések: 40 kg
MM3 Thermo / Hőszigetelő falazóhabarcs Hf 30
Max. szemc­seméret: 2 mm ener­gia­ta­ka­ré­kos fa­la­za­tot készít­he­tünk vele, YTONG-hoz, Poro­therm­hez, Leier ke­rá­mia fa­la­zó­ele­mek­hez stb. aján­lott.
Kiadósság: igény szerint
Kiszerelések: 40 kg
M5 Poren / Pórusbeton ragasztó Hf 50
Max. szemcseméret: 0,6 mm Ytonghoz, szürke.
Kiadósság:
igény szerint
Kiszerelések: 40 kg
M10 Glas / Üvegtégla ragasztó Hf 100
Max. szem­cseméret: 1,2 mm üvegtégla fa­la­zá­sá­hoz és fu­gá­zá­sá­hoz, fehér szín­ben
Kiadósság: igény szerint
Kiszerelések: 40 kg
   
Lasselsberger-Knauf / ESZTRICHEK
Estrich ZE50
Az Estrich ZE50 cementesztrich gyárilag elő­ke­vert szá­raz­be­ton, melyet az építkezés helys­zínén, köz­vetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell össze­keverni. Cement kötő­anyagot, ás­ványi töl­tőanyagot és speciális adalé­kokat tartal­maz. Kivá­ló bedol­gohatósági tulaj­donságú, extra magas szilárd­ságú, így alkalmas ipari rendel­tetésű aljza­tok készí­tésére az alap­felülettel közvet­lenül érint­kező (kontakt) esztrich­ként. Kül- és beltérben egya­ránt alkal­mazható.
Kiadósság: 20 kg/m² 1 cm vastagságban
Kiszerelések: 40 kg
Estrich ZE30
Az Estrich ZE30 cementesztrich gyárilag előkevert szárazbeton, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz. Kiváló bedolgohatósági tulajdonságú, nagy szilárdságú. Alkalmazható kül- és beltérben egyaránt, padlófűtésnél is. Alkalmas önálló aljzatok készítésére úsztatott esztrichként, vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező (kontakt) esztrichként. Megfelelő burkolattal ellátva nagyobb mechanikai igénybevételnek kitett helyeken is alkalmazható, pl.: raktárak, könnyűipari üzemcsarnokok.
Kiadósság: 20 kg/m² 1 cm vastagságban
Kiszerelések: 40 kg
Estrich ZE20
Az Estrich ZE20 cementesztrich gyárilag előkevert szárazbeton, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz. Kiváló bedolgohatósági tulajdonságú, nagy szilárdságú, gazdaságos megoldást nyújt önálló aljzatok készítésére úsztatott esztrichként, vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező (kontakt) esztrichként. Alkalmazható beltérben, padlófűtésnél is, valamint megfelelő burkolattal ellátva kültérben.
Kiadósság: 20 kg/m² 1 cm vastagságban
Kiszerelések: 40 kg
Estrich ZE12
Az Estrich ZE12 cementesztrich gyárilag előkevert szárazbeton, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz. Jól bedolgozható, gazdaságos megoldást nyújt önálló aljzatok készítésére úsztatott esztrich formájában, vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező (kontakt) esztrichként beltérben.
Kiadósság: 20 kg/m² 1 cm vastagságban
Kiszerelések: 40 kg
Estrich Rapid / Gyorsesztrich
Az Estrich Rapid gyorsesztrich gyárilag előkevert szárazbeton, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Speciális, gyorskötésű cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz. Gyorsan köt, gyorsan szárad, magas kezdeti szilárdságú, rövid utókezelési időt igényel. Alkalmas önálló aljzatok készítésére úsztatott esztrich formájában, padlófűtések beágyazására, vagy a felülettel közvetlenül érintkező (kontakt) esztrichként, kizárólag beltérben. Alkalmazható a megfelelő burkolattal ellátva nagyobb mechanikai igénybevételnek kitett helyeken pl.: raktárak, könnyűipari üzemcsarnokok. Speciális felhasználási területe a gyorsépítés és a felújítás, ahol a gyors használatbavétel az igény. Az elkészült felület 3-4 óra elteltével járható.
Kiadósság: 20 kg/m² 1 cm vastagságban
Kiszerelések: 40 kg
Estrich ZE20 Proroc szálas
Az Estrich ZE20 Proroc szálas cementesztrich gyárilag előkevert szárazbeton, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot, tulajdonságjavító adalékokat és szálerősítést tartalmaz. Jól bedolgozható, előnyös statikai és dinamikai tulajdonságú, magas szilárdságú. Alkalmas önálló aljzatok készítésére úsztatott esztrichként, vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező (kontakt) esztrichként. Alkalmazható beltérben, padlófűtésnél is, valamint megfelelő burkolattal ellátva kültérben.
Kiadósság: 20 kg/m² 1 cm vastagságban
Kiszerelések: 40 kg
Estrich ZE20 gyorsan száradó
Az Estrich ZE20 gyorsan száradó cementesztrich gyárilag előkevert szárazbeton, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz. Gyorsan szárad, kIiváló bedolgohatósági tulajdonságú, nagy szilárdságú. Alkalmas önálló aljzatok készítésére úsztatott esztrich formájában, vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező (kontakt ) esztrichként beltérben. Padlófűtésnél is alkalmazható. Használatát különösen olyan helyeken javasoljuk, ahol a felület burkolását a felületképzést követően 1-2 napon belül meg kell kezdeni.
Kiadósság: 20 kg/m² 1 cm vastagságban
Kiszerelések: 40 kg
Estrich FE/ FE 50 LARGO
Az Estrich FE önterülő anhidrit esztrich gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Különleges anhidrit kötőanyagot, természetes kvarc töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz. A hagyományos cementesztrichekhez képest (különösen nagyobb felületek esetén) sokkal gyorsabb, professzionális, kisebb létszámot igénylő munkavégzést tesz lehetővé. Önterülő, magas kezdeti szilárdságú, ezért padlókiegyenlítőként alkalmazható kontakt módon közvetlenül a Haftemulsionnal alapozott nyers betonaljzatra felhordva, vagy fólia választóréteggel betonaljzatra, hő és hangszigetelő rétegre. Kiváló hővezetési tényezőjű, így különösen alkalmas padlófűtés csöveinek beágyazására és borítására. A felhordott esztrich réteg nagy szilárdságú, vízszintes, kiszáradás után tetszőleges anyaggal burkolható. Felhordható lakásokban, kórházakban, tornacsarnokokban, áruházakban, ipari objektumokban, minden olyan helyen, ahol a felületet tartós vízterhelés nem éri.
Kiadósság: 18 kg/m² 1 cm vastagságban
Kiszerelések: 40 kg
Lasselsberger-Knauf / HŐ ÉS HANGSZIGETELŐ RÉTEGEK
IsoFloor
Gyárilag előkevert, gyorsan szilárduló, ásványi kötőanyag keverék polisztirol őrleményből készült hangszigetelő réteg kialakítására.
Kiadósság: 10 liter/m²/cm
Kiszerelések: 200 liter
Styrofloor
A StyroFloor hő- és hangszigetelő, térkitöltő anyag gyárilag előkevert termék, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Cement kötőanyagot, polisztirolgyöngy töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz. Beltéri aljzatok kialakításánál alkalmazható, kis tömegű, rugalmas, jó hő- és hangszigetelő, helyszíni keverésű térkitöltő anyag.
Kiadósság: kb. 11 liter/m² cm-enként
Kiszerelések: 50 liter
Lasselsberger-Knauf - HŐSZIGETELÉS / RAGASZTÓK
Thermofix / Ragasztóhabarcs
Polisztirol és ásványgyapot
hőszigetelő lemezek ragasztására,
üvegszövet ágyazására
Kiadósság: kb. 12 kg/m²
Kiszerelések: 25 kg
StyroKleber / Polisztirol ragasztó
Polisztirol hőszigetelő lemez
ragasztására, üvegszövet
ágyazására.
Kiadósság: kb. kb. 8-10 kg/m²,
kb. 3 m²/zsák
Kiszerelések: 25 kg
Klebespachtel / Ragasztótapasz
Polisztirol hőszigetelő lemez
ragasztására, üvegszövet
ágyazására.
Kiadósság: kb. 8-10 kg/m²,
kb. 3 m²/zsák
Kiszerelések: 25 kg
Lasselsberger-Knauf - SZÍNEZŐVAKOLAT / ELŐKÉSZÍTŐ TERMÉKEK
Glettop
Símítóvakolattal vagy Rentivel
előkészített felületekre
Kiadósság: kb. 1 kg/m²
Kiszerelések: 10 kg
Gletti
Márványporból készült,
símítóvakolattal vagy Rentivel
előkészített felületekre
Kiadósság: kb. 1 kg/m²
Kiszerelések: 10 kg
Gletti Extra
Símítóvakolattal vagy Rentivel
előkészített felületekre
Kiadósság: kb. 1 kg/m²
Kiszerelések: 10 kg
Glettop Squash /
Fehér squashglett

Fallabdapálya falaira.
Kiadósság: 1-2 kg/m²
(10-20 m²/zsák)
Kiszerelések: 20 kg
       
Lasselsberger-Knauf - SZÍNEZŐVAKOLAT / NEMESVAKOLATOK
Colorex R 2,5
Gördülőszemcsés struktúra,
szemcseméret: 2,5 mm.
Kiadósság: 3,5 kg/m²
Kiszerelések: 40 kg
Colorex K 2,5
Kapart hatású struktúra,
szemcseméret: 2,5 mm
Kiadósság: 4 kg/m²
Kiszerelések: 40 kg
Edelputz Extra 1
Szemcseméret: 1 mm, csak fehér
színben belső felhasználásra vagy
díszítésre.
Kiadósság: 3-4 kg/m²
Kiszerelések: 40 kg
Edelputz Extra 1
Szemcseméret: 1 mm, csak fehér
színben belső felhasználásra
vagy díszítésre.
Kiadósság: 3-4 kg/m²
Kiszerelések: 40 kg
Edelputz Extra 2
Gazdaságos megoldás,
szemcseméret: 2 mm
vagy díszítésre.
Kiadósság: 4-5 kg/m²
Kiszerelések: 40 kg
Edelputz Extra 4
Rusztikus, szép felület,
szemcseméret: 4 mm.
Kiadósság: 6-7 kg/m²
Kiszerelések: 40 kg
Spritzer Classic
Homlokzatok újraszínezésére,
szemcseméret: 2 mm.
Kiadósság: 3-5 kg/m²
Kiszerelések: 40 kg
       
Lasselsberger-Knauf - HIDEGBURKOLÁS / RAGASZTÁS ELŐKÉSZÍTÉS
RenoBet / Reparatur habarcs, fehér
Vakolt fal, betonfalfelület javítására,
felületkiegyenlítésre.

Kiadósság: 1,6 kg/m² 1 mm vastagságban
Kiszerelések: 25 kg
   
Lasselsberger-Knauf - HIDEGBURKOLÁS / CSEMPERAGASZTÓK
RockFix
Közepes és nagy felületű ter­mé­szetes kö­vek, be­ton­la­pok oldalfalra és beton­aljzat­ra tör­ténő rögzí­tésé­re használ­hatjuk kül- és beltérben egyaránt. Oldal­falra rögzítésnél adott esetben kiegé­szítő mech­anikai rög-zítésre is szükség lehet. - Gyárilag elő­kevert, ezért könnyű, gyors kivitelezést tesz lehetővé - Tíxotróp tulaj­donságú, már a kő falra helye­zésekor csúszás-mentesen rögzül - A kész felü­letet javasoljuk im­preg­náló­szer­rel hid­rofó­bizálni. (pl.: Funcosil WS)
Kiszerelések: 25 kg
Basis

Kis méretű kerámia fali csempékhez beltér­ben alkal­maz­ha­tó ragasz­tó.

Kiadósság: 3–6 kg/m², 4–9 m²/zsák

Kisze­relések: 25 kg

Garant
Kis méretű fali csem­pékhez és járólapokhoz, fokozott igény­bevételű beltéri helyekre ajánlott.

Kiadósság: 3–6 kg/m², 4–9 m²/zsák

Kisze­relések: 25 kg

Garant W / Nagyszílárdságú ragasztó fehér

Falra ragasz­tott terméskövek, kőfalak fugá­zásá­hoz kül- és bel­tér­ben is ajánlott habarcsfugázó. Szé­les szín­válasz­ték.

Kiadósság: igény szerint
Kisze­relések: 20 kg
Gres
Cementkötésű, megcsúszásmentes, flexibilis tulaj­don­ságú fagyálló csem­peragasz­tó, hosszú nyitott idő­vel. Alkal­mazható beltérben és fedett kül­térben gres és kerá-miala­pok ragasz­tásá­hoz vala­mint padló­fű­té­ses felü­le­tek­re.

Kiadósság: 3–6 kg/m², 4–9 m²/zsák

Kisze­relések: 25 kg

A Gres M beltéri gres lapokhoz és kerámia lapok­hoz ki­fej­lesz­tett csempe- és járólap ragasztó. Ideális válasz­tás közepes lapméretig (33 cm) otthonok és kis ter­helésnek kitett irodák burkolásához.
C1TE minősítésű, tehát cementkötésű (C), nor­mál ter­helhetőségű (1), tixotróp, vagyis lecsúszás­mentes (T), hosszú nyitott idejű (E) ragasztó. • Beltérben gres és kerámia lapokhoz • Padlóra és oldalfalra is • Mérethatár: 33 cm-ig  
Kiadósság: 3–6 kg/m², 4–9 m²/zsák
Kisze­relések: 25 kg
Flex
Emelt minőségű, flexibilis, megcsúszásmentes bel- és kültéri ragasztó, hosszú nyitott idővel. Ajánljuk nagy méretű kerámia és gres lapokhoz. Alkalmazható kül- és beltérben, erkélyekhez, teraszokhoz, padló­fűtés­hez, erős mechanikai igénybevételnek kitett felületek­re, gipsz­kartonra és kenhető szigetelésekre.
Kiadósság: 3–6 kg/m², 4–9 m²/zsák
Kisze­relések:
25 kg
A Flex M csempe- és járólapragasztót új és régi lakó­épü­letek, középületek, ipari objek­tumok alap­vakolattal ellá­tott fala­zatai­nak és cement vagy gipsz­kötésű aljzatok járó­felüle­teinek borításá­ra szol­gáló kerámia, műkő, természetes alap­anyagú bur­kola­tok ragasztására használhatjuk.
A Flex M csempe- és járólapragasztót olyan kültéri fedett felü­leteken alkalmazhatjuk ahol jelen­tős hő­mér­séklet­in­ga­do­zá­sok nem lép­nek fel. Alkal­mas belső­téri erős mecha­nikai terhelésnek kitett, továbbá padló­fűtés­sel ellá­tott aljzatok bur­kolá­sára is.

Kiadósság: 3-6kg/m², 4–9 m²/zsák
Flex W
Fehér ill. világos, márvány lapokhoz, járólapokhoz ajánlott flexibilis ragasztó. Alkalmazható padlófűtéshez is. Egyéb műszaki tulajdonságai megegyeznek a Flex ragasztóéval.

Kiadósság: 3–6 kg/m², 4–9 m²/zsák
Kisze­relések: 25 kg
ProfiFlex
Prémium minőségű flexibilis, megcsúszásmentes bel- és kültéri ragasztó, hosszú nyitott idővel. Alkalmaz­ható lapot-lapra ragasztásnál is. Ajánljuk kül- és bel­térben min­denfé­le burkolathoz, erkélyekhez, teraszokhoz, meden­cékhez és gipszkartonra. Ideális extrém mecha­nikai igénybevételnek kitett felületekre (homlokzat), kenhető szigetelésekre valamint nagyméretű lapokhoz.

Kiadósság: 3–6 kg/m², 4–9 m²/zsák
Kisze­relések: 25 kg
Rapid / Gyorsragasztó
Gyors kötésű beltéri ragasztó. Különösen hasznos feljújításoknál, gyors munkavégzést tesz lehetővé. Kis méretű fali csempékhez és járólapokhoz, fokozott igénybevételű beltéri helyekre ajánlott. Ragasztott felület 2 óra múlva járható.

Kiadósság: 3–6 kg/m², 4–9 m²/zsák
Kisze­relések: 25 kg
RapidFlex
Gyors kötésű bel ill. kültéri flexibilis ragasztó. Különösen hasznos feljújításoknál, gyors munkavégzést tesz lehetővé. Alkalmazható padlófűtéshez is. Ragasztott felület 2 óra múlva járható.

Kiadósság: 3-6 kg/m²
Kisze­relések: 25 kg
Fliessflex / Folyékonyágyas ragasztó
Prémium minőségű kül- ill. beltéri gyorsan kötő ragasztó járófelülethez. Bármely laptípushoz alkalmazható. (Fal­felü­let­re nem alkalmas.)

Kiadósság: 3–6 kg/m²
Kisze­relések: 25 kg
Siluette / Üvegmozaik ragasztó
Ragasztáshoz és fugázáshoz egyaránt használható, fehér színű.

Kiadósság: 2–4 kg/m²
Kiszerelések:25+5 kg
Lasselsberger-Knauf - HIDEGBURKOLÁS / FUGÁZÓK
ProCol
Kiemelt minőségű flexibilis fugázó kül- és bel­téri hasz­nálatra. Antibakteriális, penész­gátló és víz­le­per­ge­tő tulajdon­ságú. Összetétele biztosít­ja a homo­gén felületet 30 különböző színben. Alkal­mas padló­fűtéshez és me­den­cé­hez, mészkő, már­vány, grá­nit és kis víz­felvé­telű lapokhoz is (pl. gres). Kiválló be­dolgoz­ható­sági tulajdon­ságok­kal bír.
Kiadósság: kb. 12 kg/m²
Kiszerelések: 5 kg
Colorin Flex
Magas minőségű Flexibilis fugázó kül- és beltéri hasz­nálatra. 30 különböző színben választ­ható. Alkal­mas padlófűtéshez és nagy­for­gal­mú hideg­bur­kola­tú pad­ló­kon is.
Kiadósság: kb. 8-10 kg/m²,
kb. 3 m²/zsák
Kisze­relések: 20 kg
Colorin
Minőségi cementkötésű fugázó falra és pad­lóra. 30 külön­bö­ző színben választható.

Kiadósság: 0,5-1 kg/m²

Kisze­relések: 20 kg

Colorin Rock
Falra ragasztott terméskövek, kőfalak fugá­zásá­hoz kül- és bel­tér­ben is ajánlott habarcsfugázó. Szé­les szín­válasz­ték.

Kiadósság: igény szerint

Kisze­relések: 20 kg

Lasselsberger-Knauf - HIDEGBURKOLÁS / PADLÓKIEGYENLÍTŐK
A Nivo SP 0-20 önterülő padlókiegyenlítő alkalmazható közvetlenül a nyers, alapozott betonaljzatra, cement és kalcium-szulfát esztrichre, megtisztított régi cement- ill. kerámialap-burkolatra felületkiegyenlítőként 20 mm rétegvastagságig. A felhordott padlókiegyenlítő réteg nagy szilárdságú, kiszáradás után tetszőleges anyaggal burkolható. Fokozott igénybevételeknek is ellenáll (pl. görgős szék).

Kiadósság: 1,6 kg/m² / mm vastagságban
Kiszerelések: 25 kg
Nivo 0-10

10mm rétegvastagságig belső térben tör­ténő fel­dol­go­zás­hoz. 3 óra múlva járható.

Kiadósság: 1,5 kg/m² mm-enként
Kiszerelések: 25 kg

Nivo 10-30
30 mm rétegvastagságig belső térben kézi-gépi feldolgozáshoz. 12 óra múlva járható.

Kiadósság: 1,6 kg/m² mm-enként
Kiszerelések: 25 kg
NivoRapid 3-15
15 mm rétegvastagságig belső térben kézi-gépi fel­dol­go­zás­hoz. 3 óra múlva járható.

Kiadósság: 1,6 kg/m² mm-enként
Kiszerelések: 25 kg
NivoBond 3-15
15 mm rétegvastagságig belső térben kézi-gépi fel­dol­go­zás­hoz. 12 óra múlva járható.

Kiadósság: 1,6 kg/m² mm-enként
Kiszerelések: 25 kg
NivoPlus 3-15
Bel- és kültérben, 3-15mm vastagságig kézzel és géppel is felhasználható padlókiegyenlítő, mely padlófűtéses felületeknél is alkalmazható. Az elkészült felület 5 óra múlva járható.

Kiadósság: 1,6 kg/m² mm-enként
Lasselsberger-Knauf - HIDEGBURKOLÁS / VÍZSZIGETELÉSEK
Aquastop / Kenhető szigetelés
Egykomponensű, cementbázisú, beltéri kenhető szi­ge­te­lés. Alkalmazható fürdőszobák, zuhanyzók, pin­cék és egyéb nagyobb vízterheléssel rendel­kező helyi­ségek aljzatainak, falainak üzemi víz, és talaj­pára elle­ni szigetelésére. A szigetelőanyagot 2-3 réteg­ben alkal­mazzuk.

Kiadósság: 1–1,2 kg/m² 1 rétegben

Kiadósság: 1,6 kg/m² 1 mm vastagságban
Kiszerelések: 25 kg
Aquastop Flex / Rugalmas kenhető szigetelés
Cementbázisú, egykomponensű, szálerősített, rugalmas kenhető szigetelés. Alkalmazható pincék külső, ill. belső falainak, fürdőszobák, zuhanyzók, egyéb nagyobb vízterheléssel rendelkező helyiségek víz elleni szigetelésére. Víztározók, élmény- és úszómedencék, teraszok és erkélyek burkolata alatti vízszigetelésére is felhasználhatjuk.

Kiadósság: 3-4,5 kg/m²
Kiszerelések: 20 kg
Lasselsberger-Knauf / KIS KISZERELÉS
Eurofix Mauermörtel M1
Az Eurofix falazóhabarcs új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainak felé­pítésére szolgáló építőelemek (tégla, betonblokk, gázbeton, stb) kötő­anyagai. Az Eurofix falazó­habarcsot a statikai terveknek megfelelően különböző ter­helésű tartófalak és válaszfalak építésére használhatjuk. Max. szem­cse­méret: 2 mm.
Kiadósság: igény szerint
Kiszerelések: 30 kg
Eurofix Uniputz
Az Eurofix Uniputz, alap- és simítóvakolat lakó­épüle­tek, közé­pü­le­tek, ipari objektumok fala­zatai­nak pára­áteresz­tő vakolata. Az Eurofix Uniputz csak szigeteléssel ellátott tégla, beton, homokkő, salak­blokk és meg­felelően előkészített ásványi anyag kötésű fagyapot falazatokon alkalmazható.

Kiadósság: 13 kg/m² (2,25m2/zsák)
1 cm rétegvastagságban
Kiszerelések: 30 kg
Eurofix Vorspritzer
A falfelületek és mennyezetek vakolása előtt a jobb tapadás érdekében javasoljuk a Cementes gúzoló fel­hor­dását.
Kiadósság: 3-6 kg/m²
Kiszerelések: 30 kg
Eurofix Grundputz
A GrundPutz kézi alapvakolat új és régi lakó­épü­letek, közé­pületek, ipari objektumok falaza­tai­nak páraáteresztő vakolata. A GrundPutz kézi alapva­kolat csak szigeteléssel ellátott tégla, beton, termés­kő, megfelelően előkészített cement­kötésű fagyapot (pl. Heraklith) alapfelüle­teken alkalmazható.
Kiadósság: 16 kg/m² 1 cm rétegvastagságban
Kiszerelések: 25 kg
Eurofix Unimörtel
Az Eurofix Univerzális habarcs lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainak felépítésére és a falazatok vakolására egyaránt alkalmazhatjuk Az Eurofix Univerzális habarcs a statikai terveknek megfelelően különböző terhelésű tartófalak, pillérek, kémények és válaszfalak építésére és vakolására használhatjuk.
Kiadósság: 16 kg/m² (1,8 m²/zsák)
1 cm rétegvastagságban
Kiszerelések: 30 kg
Eurofix Quarzsand
Az Eurofix Térkőhomok alkalmazható kül- és beltérben térkövek fugáinak kitöltésére.
Kiadósság: igény szerint
Kiszerelések: 30 kg
Eurofix Cementesztrich ZE 12
Az Eurofix Cementesztrich alkalmas önálló aljzatok készítésére úsztatott esztrich formájában, padlófűtések beágyazására, vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező kontakt) esztrichként.
Kiadósság: 20 kg/m² 1 cm vastagságban
Kiszerelések: 40 kg
Eurofix Unibeton
Az Eurofix Unibeton új és régi lakóépületek kisebb javítási munkáinál, betonaljzatok készítésére, tér- és padlóburkolatok ágyazására használható 1-10 cm rétegvastagságban.
Kiadósság: 15 kg/m² 1 cm vastagságban
Kiszerelések: 25 kg
telephelyeink nyitvatartása