A színezővakolatok kiválasztásakor a megjelenés mellett a termék műszaki tulajdo­nságait is figye­lembe kell venni. Megjelenés alatt sokan a színt gondolják, viszont a színező­vakolat struk­túrája is lényegesen befolyásolhatja a hatást. Bővebb részletekért keresse fel a Comkim telephelyeit.

Az Inspiration szín­rend­szer a Lassels­berger-Knauf tel­jes homlo­kzati szí­ne­ző­va­ko­lat és színe­ző festék kíná­la­tának szín­válasz­tékát magában fog­lal­ja, melyek alkal­maz­hatók alap- és simító­vakola­tok, valamint hő­szigete­lő rend­szerek díszí­tő be­vona­ta­ként is. WEB LINK

Lasselsberger-Knauf - SZÍNEZŐVAKOLAT / NEMESVAKOLATOK
Colorex R 2,5
Gördülőszemcsés struktúra,
szemcseméret: 2,5 mm.
Kiadósság: 3,5 kg/m²
Kiszerelések: 40 kg
Colorex K 2,5
Kapart hatású struktúra,
szemcseméret: 2,5 mm
Kiadósság: 4 kg/m²
Kiszerelések: 40 kg
Edelputz Extra 1
Szemcseméret: 1 mm, csak fehér
színben belső felhasználásra vagy
díszítésre.
Kiadósság: 3-4 kg/m²
Kiszerelések: 40 kg
Edelputz Extra 1
Szemcseméret: 1 mm, csak fehér
színben belső felhasználásra
vagy díszítésre.
Kiadósság: 3-4 kg/m²
Kiszerelések: 40 kg
Edelputz Extra 2
Gazdaságos megoldás,
szemcseméret: 2 mm
vagy díszítésre.
Kiadósság: 4-5 kg/m²
Kiszerelések: 40 kg
Edelputz Extra 4
Rusztikus, szép felület,
szemcseméret: 4 mm.
Kiadósság: 6-7 kg/m²
Kiszerelések: 40 kg
Spritzer Classic
Homlokzatok újraszínezésére,
szemcseméret: 2 mm.
Kiadósság: 3-5 kg/m²
Kiszerelések: 40 kg
       
Lasselsberger-Knauf - SZÍNEZŐVAKOLAT / ELŐKÉSZÍTŐ TERMÉKEK
Glettop
Símítóvakolattal vagy Rentivel
előkészített felületekre
Kiadósság: kb. 1 kg/m²
Kiszerelések: 10 kg
Gletti
Márványporból készült,
símítóvakolattal vagy Rentivel
előkészített felületekre
Kiadósság: kb. 1 kg/m²
Kiszerelések: 10 kg
Gletti Extra
Símítóvakolattal vagy Rentivel
előkészített felületekre
Kiadósság: kb. 1 kg/m²
Kiszerelések: 10 kg
Glettop Squash /
Fehér squashglett

Fallabdapálya falaira.
Kiadósság: 1-2 kg/m²
(10-20 m²/zsák)
Kiszerelések: 20 kg
       
telephelyeink nyitvatartása